ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

2020-2021թթ. ուստարվա I դասարան ընդունված աշակերտներ

2019-2020թթ. ուստարվա I դասարան ընդունված աշակերտներ