ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան

Սահմանային տեղեր

Լիցենզիա Տարրական

Լիցենզիա Հիմնական

ԿԳ նախարարի հրաման