ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ․ I եռամսյակի ֆին․ հաշվ․

IV եռամսյակի տարեկան հաշվետվություն

2021թ III եռամսյակի հաշվետվություն

IV եռամսյակի տարեկան հաշվետվություն

2020թ. III եռամսյակի հաշվետվություն

2020թ. I եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն

IV եռամսյակի հաշվ.

2019թ. III եռամսյակի հաշվ.

2019թ. II եռամսյակի հաշվ.

2019 թ. I եռամսյակի ֆին. հաշվ.

Ֆին. հաշվետվություն III եռամս.

Ֆինանսական հաշվ.

Հաշվետվություն 2018թ.

Արևիս նախ.

2017-2018

Կառավարման խորհ. կողմից բյուջեի հաստատում

Հաշվ.2018-2019

Ֆին.հաշվ.առ հոկտեմբեր

Ֆին.հաշվ.Արևիս

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն1հաշ. հաշ1

2018թ. IV եռամսյակի հաշվետվություն