ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍԻՆ

Արևիս համայնքը գտնվում է մարզկենտրոնից 125 կմ հյուսիս -արևմուտք, Սիսիան քաղաքից 20 կմ հեռավորության  վրա:   Գյուղը լեռնային է, գտնվում է ծովի մակերևույթից  1900մ բարձրության վրա: Համայնքում գործում է հիմնական դպրոց, որն ամենամոտ դպրոցից գտնվում է 10 կմ հեռավորության վրա: Արևիսի դպրոցը կառուցվել է 1948 թվականին: Շենքի մակերեսը  376,7 քառակուսի մետր է:  Դպրոցը  եղել  է  միջնակարգ, նախատեսված է եղել 100 -120 աշակերտի համար:  Սովորել են ադրբեջանցիներ: 1990-ական թվականներից   գյուղը վերաբնակեցվել է հայերի  կողմից: 1991 թվականից գործել  է  դպրոցը Թասիկի հիմնական դպրոցին կից: 2002 թվականից որպես առանձին  միավոր գործում է Արևիսի հիմնական  դպրոցը: 2002 թ-ից  մինչև  2004թ. դպրոցում  սովորել են 18-20  աշակերտ: Ներկայումս դպրոցում սովորում են 8 աշակերտ: Դպրոցը միահերթ է: Դասերը սկսվում են ժամը 9-ին: Դպրոցն ապահովված է մասնակի գույքով, ինտերնետային կապով: Բացակայում  են լաբորատոր սարքերն ու համապատասխան մարզական գույքը: