ԴՊՐՈՑԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

դպրոցի կոլեգիալ կառավարման խորհուրդ