ԲՅՈՒՋԵԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Կառավարման խորհ. կողմից բյուջեի հաստատում