ԱՌԿ

ԱՌԿ խորհրդի ստեղծման հրաման

ԱՌԿ Պլանի հաստատման հրաման_signed

Հավելված 1 -Պլան ԱՌԿ, ՈՒՀ

Հավելված 2 — Տարածքի սխեմատիկ պատկեր և շենքի հատակագծեր

Հավելված 3 — ԱՌԿ միջոցառումների տարեկան պլան-ժամանակացույց

Հավելված 4 — Ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման սխեմա

Հավելված 5 — Տարահանման պլան_signed_signed

Հավելված 6 — Ստանդարտ գործողությունների ընթացակարգեր